ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trenčianska Teplá


MAREC 2019

kontakt: kalovska.ludmila@zsr.sk
tel.: 923/2468

Dátum

Akcia

Začiatok VA (počet hod)

Poznámka

 

Vysvetlivky skratiek

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

PŠ - Pravidelné školenie