ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Púchov


odkaz na súbor s vyhláškou

Školiace stredisko Púchov

Máj 2022

Dátum

Akcia

Začiatok VA

(počet hod)

Poznámka

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk telefón: 930/5353

9.

Školenie- - nové technológie (SIMIS)

07.30 – 14.30

-7

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

9.

Pravidelné školenie pre OS 42 

07.30 – 11.30

-4

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

10., 11.

Opakované školenie – chemické látky

07.30 – 11.30

-4

len pozvaní, *)viď informácie

11.

Pravidelné školenie pre OS 40 

07.30 – 09.30

-2

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

11.

Pravidelné školenie pre OS 40 

09.30 – 11.30

-2

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ