ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Púchov


odkaz na súbor s vyhláškou

Školiace stredisko Púchov

JANUÁR 2023

Dátum

Akcia

Začiatok VA

(počet hod)

Poznámka

kontakt: kalovska.ludmila@zsr.sk  telefón: 923/2468

16., 17., 18., 19., 20.

Pravidelné školenie – OS 15

07.30 – 15.30 (8)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ