ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Púchov


odkaz na súbor s vyhláškou

Školiace stredisko Púchov

Október 2022

Dátum

Akcia

Začiatok VA

(počet hod)

Poznámka

kontakt: kalovska.ludmila@zsr.sk  telefón: 923/2468

17., 18., 19., 20., 21.

Pravidelné školenie – OS 15

07.30 – 15.30 (8)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

24., 25., 26., 27., 28.

Pravidelné školenie – OS 24 B1 ZSSK

07.30 – 14.30 (7)

Len pre zamestnancov

 ZSSK

Max 20 účastníkov – menné zoznamy  podľa dní zaslať na horal.richard@zsr.sk

26.

Opakované školenie BOZP – RegioJet

07.30 – 14.30 (7)

Len pre zamestnancov

 RegioJet