ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


Február 2018

kontakt: sakac.jaroslav@zsr.sk
tel.: 918/89 353, 0911 105 709

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
5. IP - technika ŽTS 06.30 (7 hod)  
27-28. PŠ - OS 21-A4 06.30 (5 hod)  
27-28. PŠ - OS 511 06.30 (5 hod)  

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PŠ - Pravidelné školenie