ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


odkaz na súbor

ŠS Michalovce, Staničná 26

Máj 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

4,9,10,11

PŠ 17 (len pre vlečky a ZSSK Slovensko)

6.30-10.20 (4)

 

27

PŠ 506

6.30-12.20 (6)

 

kontakt: molitoris.stefan@zsr.sk    telefón: 918/8350, mobil 0905 593 995