ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


odkaz na súbor

ŠS Michalovce, Staničná 26.

JANUÁR 2023

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 Pravidelné školenie (PŠ) 

23,26

Pravidelné školenie 30A CEŠAS + cudzie subjekty

Pravidelné školenie 30B CEŠAS + cudzie subjekty

7.30-10.20(3)

 

18,19,20,27

Pravidelné školenie 24B1

7.30-13.20(6)

OSD Humenné

kontakt: molitoris.stefan@zsr.sk    telefón: 918/8350