ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


odkaz na súbor

 

ŠS Michalovce, Staničná 26

Október 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

19,20,21,24,25,26,27,28

PŠ 15 CEŠAS

6.30- 14.00 (8)

 

24

PŠ 43 CEŠAS

7.30-10.20 (3)

 

25

PŠ 44 CEŠAS

7.30-10.20 (3)

 

19,2

PŠ 46 CEŠAS

7.30-9.20 (2)

 

25,26

PŠ 21A4 (cudzie subjekty)

6.30-11.20 (5)

 

25,26

PŠ 511 (cudzie subjekty)

6.30-11.20 (5)

 

 kontakt: molitoris.stefan@zsr.sk    telefón: 918/8350, mobil 0905 593 995