ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


MAREC 2019

kontakt: sakac.jaroslav@zsr.sk
tel.: 918/89 353, 0911 105 709

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

13,18,19,20,21,22,25,26,27

Cvičenie na simulátore zabezpečovacieho zariadenia

pre OS 15 (max. 20 účastníkov na jeden deň) CEŠAS

6.30-10.00 (4)

 

19,20,21

PŠ 25B2 + PŠ 18 (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS (zvlášť na PŠ 25B2, zvlášť na 18)

6.30-11.20 (5)

11.30-12.20 (1)

 

7

PŠ 60 + opakované výšky

CEŠAS (zvlášť na PŠ 60, zvlášť na výšky)

7.30-9.20 (2)

-----

9.30-11.20 (2)

výšky

 

7

PŠ 62 + opakované výšky

CEŠAS (zvlášť na PŠ 62, zvlášť na výšky)

7.30-9.20 (2)

-----

9.30-11.20 (2)

výšky

 

28,29

PŠ 501(cudzie subjekty)

7.30-10.20 (3)

 

28,29

PŠ 502 (cudzie subjekty)

7.30-12.20 (5)

 

28,29

PŠ 504 (cudzie subjekty)

7.30-11.20 (4)

 

 

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie