ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity IV Košice - Oznamy


Dôležité upozornenie:

  1. Akcie a podujatia na opakované školenie BOZP v mesiaci február 2023 budú publikované cez CEŠAS. Informácie p. Žaneta Vašková tel. 910 2703.
  2. CEŠAS – podujatia takto označených vzdelávacích akcií sú zverejnené cez CEŠAS, študentov prihlasuje VOJ. Toto neplatí pre cudzie subjekty.
  3. Prosíme účastníkov školenia prihlásených prostredníctvom CEŠAS, aby si určené dátumy školenia svojvoľne nezamieňali.

Distribúcia Oznámenia o vzdelávacích aktivitách IV Košice na mesiac február 2023 dňa 17.01.2023

Podujatia vyplývajúce z tohto oznámenia v systéme CEŠAS budú zverejnené najneskôr do 23.01.2023