ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Liptovský Mikuláš


odkaz na súbor s vyhláškou

 Školiace stredisko Liptovský Mikuláš

JANUÁR 2023

Dátum

Akcia

Začiatok VA

(počet hod)

Poznámka

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk    telefón: 930/5353

10., 11.

Pravidelné školenie – OS 30 A

07.30 – 10.30 (3)

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ

10., 11.

Pravidelné školenie – OS 30 B

07.30 – 10.30 (3)

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ