ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Liptovský Mikuláš


odkaz na súbor s vyhláškou

 Školiace stredisko Liptovský Mikuláš

Október 2022

Dátum

Akcia

Začiatok VA

(počet hod)

Poznámka

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk    telefón: 930/5353

28.

Opakované školenie BOZP – RegioJet

07.30 – 14.30 (7)

Len pre zamestnancov- RegioJet