ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Liptovský Mikuláš


odkaz na súbor s vyhláškou

Školiace stredisko Liptovský Mikuláš

Máj 2022

Dátum

Akcia

Začiatok VA

(počet hod)

Poznámka

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk telefón: 930/5353

9.

Opakované školenie BOZP – BPI + rozšírenia + BPK

07.30 – 15.40

(6-8)

Podujatie zverejnené cez CEŠAS – prihlasuje VOJ