ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Liptovský Mikuláš


MAREC 2019

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk
tel.: 930/5353

Dátum

Akcia

Začiatok VA (počet hod)

Poznámka

11. – 15. 

Pravidelné školenie pre OS 19 

07.30 – 12.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

12.

Pravidelné školenie pre OS 511 

07.30 – 12.30

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

22.

Pravidelné školenie pre OS 31 

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ