ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

kurzy IT


KURZY IT (leták ►)

 

Prednosti interaktívnych e-learningových IT kurzov

 • NEZÁVISLÉ NA ČASE A MIESTE - v zásade sa môžete učiť kedykoľvek a kdekoľvek. Pre štúdium on-line kurzov budete potrebovať bežný osobný počítač a internetové pripojenie.
 • ŠIROKÝ A KOMPLEXNÝ OBSAH - knižnica kurzov sa skladá z 298 lekcií rozdelených do 17 kurzov. Pokiaľ ich budete študovať všetky, vypočujete si 34 hodín zvukového výkladu a štúdiom strávite zhruba 150 hodín. Rozsah celej knižnice zodpovedá kurzu v učebni pod vedením lektora v dĺžke trvania 24 dní.
 • Študenti sú pri výučbe usmernení virtuálnym učiteľom pomocou hlasových alebo písaných pokynov doplnených zvýraznením aktuálnej oblasti záujmu. Od študentov je pravidelne požadované plnenie individuálnych úloh, ktoré sú potom podľa potreby opravené.
 • K dispozícii je tútor kurzu, ktorého môžete požiadať o pomoc a radu. Každý kurz sa skladá písaného a hovoreného výkladu (nahovoreného profesionálnym dablérom) doplneného názornými simuláciami, cvičení pre samostatnú prácu, otázok a záverečného testu pre celý kurz.
 • Vaše pokroky a výsledky sa zaznamenávajú a ukladajú. Ak bolo štúdium prerušené a neskôr sa rozhodnete začať so štúdiom znovu, nebudete musieť absolvovať kurz od začiatku, ale jednoducho budete pokračovať od tej časti, pre ktorú boli už zaznamenané výsledky.

ORGANIZÁCIA IT KURZOV:

 • kurzy sú spustené spravidla na obdobie daného roku (pri prihlásení na väčší počet kurzov, aby bola dodržaná minimálna časová dotácia 30 dní na kurz);
 • prihlásiť sa môžu len zamestnanci ŽSR;
 • kurz je možné ukončiť certifikátom, ktorý sa odovzdá zamestnávateľovi na založenie do výkazu o vzdelávaní;

 AKO SA PRIHLÁSIŤ: 

 • zamestnanec sa prihlasuje cez svojho nadriadeného na ĽZ príslušnej VOJ;
 • ĽZ prihlasuje zamestnancov na kurz predpísaným spôsobom (tabuľka: meno, priezvisko email, kurz/úroveň);
 • zamestnanec, ktorrý sa prihlasuje musí mať prístup k internetu (len niektoré kurzy sú dostupné z intranetu ŽSR - staršie verzie).

  INÉ:  

 • bližšie informácie poskytujeme v pracovné dni od 9:00 do 12:00 na tel: 421911710811, alebo email: e-vzdelavanie@zsr.sk;
 • v priebehu realizácie kurzu je možné využívať diskuzné fórum, alebo priamo kontaktovať lektora kurzu;
 • všetky kurzy sú realizované v rámci licencie od firmy GOPAS.