ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Poprad


MAREC 2019

kontakt: keri.peter@zsr.sk   

telefón: 931/1422 (mobil: 0905 431 594)

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

11,12,13,14

PŠ 3 (ZSSK Slovensko)

7.30-11.20 (4)

Po ukončení školenia

lektorom IV pokračuje

školenie s lektorom ZSSK

4,5,6,7

PŠ 19 CEŠAS

7.30-12.20 (5)

 

6

PŠ 60 + opakované výšky

CEŠAS (zvlášť na PŠ 60, zvlášť na výšky)

7.30-9.20 (2)

-----

9.30-11.20 (2)

výšky

 

6

PŠ 62 + opakované výšky

CEŠAS (zvlášť na PŠ 62, zvlášť na výšky)

7.30-9.20 (2)

-----

9.30-11.20 (2)

výšky

 

 

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie