ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Poprad


odkaz na súbor

ŠS Poprad, železničná stanica, J. Wolkera 1/479

Október 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

18,19,20,21

PŠ 25B2 + 18 +(cudzie subjekty) CEŠAS zvlášť na PŠ 25B2 a PŠ 18

7.30-13.40 (6)

 

18,19,20,21

PŠ 30A CEŠAS+(cudzie subjekty)

7.30-10.20 (3)

 

18,19,20,21

PŠ 30B CEŠAS+(cudzie subjekty)

7.30-10.20 (3)

 

24,25,26,27,28,31

PŠ 24B2 (pre Cargo)

7.30-11.20 (4)

RD ZS Cargo Spišská Nová ves

kontakt: keri.peter@zsr.sk    telefón: 931/1422