ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Bratislava, Šancová 102/A


odkaz na súbor s vyhláškou

 IV Bratislava, ul. Šancová 102/A

December 2022 

Dátum

Akcia

Začiatok VA

( trvá do )

Poznámka

5. a 6.

Získanie spôsobilosti BOZP

Pre oblasť Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany

07:50  --

Pozri informácie

19. a 20.

 Poučená osoba §23, typ 2. (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.) 

Pre oblasť  Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany

07:50 (10:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

 Podujatia budú zverejnené: 21.11.2022 

kontakt: Hanusová.Bibiana@zsr.sk     telefón: 920/7133