ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Bratislava, Šancová 102/A


odkaz na súbor s vyhláškou

 

IV Bratislava, ul. Šancová 102/A

Máj 2022

Dátum

Akcia

Začiatok VA

( trvá do )

Poznámka

31.

  Poučená osoba –  obsluha ÚO TV  

(§23, ods. 1, písm. e) Vyhl. č. 205/2010 Z.z.) Pre oblasť  Nové Zámky , Bratislava, Trnava, Topoľčany  

07.50 (12.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

kontakt: Hanusová.Bibiana@zsr.sk     telefón: 920/7133