ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - Školiace miestnosti IV Zvolen


Február 2018

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

ŠM Levice (žst.)

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
1-2,13-14. PŠ - OS 19 ŽSR 07.00 (7 hod) 1)
1-2,13-14. PŠ - OS 20 ŽSR 07.00 (7 hod) 1)
1-2,13-14. PŠ - OS 13 ŽSR 11.00 (3 hod) 1),2)
1-2,13-14. PŠ - OS 14 ŽSR 11.00 (3 hod) 1),2)

 

ŠM Brezno (žst.)

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
5,13-15. PŠ - OS 24-B1 ZSSK 07.30 (6 hod)  
5,13-15. PŠ - OS 3 ZSSK 10.30 (4 hod)  
6-9. PŠ - OS 19 ŽSR 07.00 (7 hod) 1)
6-9. PŠ - OS 20 ŽSR 07.00 (7 hod) 1)
6-9. PŠ - OS 13 ŽSR 11.00 (3 hod) 1),2)
6-9. PŠ - OS 14 ŽSR 11.00 (3 hod) 1),2)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie