ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - Školiace miestnosti IV Zvolen


MAREC 2019

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Školiace miesto LEVICE - železničná stanica

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA (počet hod.)

Poznámka

18. 20. 21. 22.

Pravidelné školenie pre OS č. 3 ZSSK

07:00 – 11:00 (4)

ZSSK zabezpečí školenie od 11:00-15:00 hod.

12. 13.

Pravidelné školenie pre vlečky

07:00 – 15:00 (8)

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie