ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Topoľčany


odkaz na súbor s vyhláškou

Topoľčany

Október 2022

Dátum

Akcia

Začiatok VA

( trvá do )

Poznámka

6, 7,

10, 11, 12, 13, 14.

Pravidelné školenie pre OS 15

06:50 (14:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

12, 13, 14.

Pravidelné školenie pre OS 14

07:50 (9:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

kontakt: SSTO@zsr.sk     telefón: 0911999692