ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Individuálne poradenstvo


Poradenstvo 

  • pri riešení rôznych problémov zamestnancov, pri ťažkostiach spojených s výkonom práce, pri adaptácii, voľbe profesijnej dráhy, osobnom rozvoji,
  • pri rekvalifikácii,
  • pre uvoľňovaných zamestnancov, pre zamestnancov v preddôchodkovom veku.

Poradenstvo pre zamestnancov ŽSR

  • je poskytované bezplatne v rámci Sociálneho programu ŽSR,
  • je bez informácie nadriadenému o účasti (zaručená dôvernosť),
  • je realizované na základe vopred dohodnutého stretnutia (telefonicky, e-mailom).