ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trnava


odkaz na súbor s vyhláškou

 ŠS Trnava Staničná ulica č. 6

JANUÁR 2023

Dátum

Akcia

Začiatok VA

( trvá do )

Poznámka

17, 18.

 Poučená osoba – obsluha EPS  (§23, typ 7+1)

Vyhl. č. 205/2010 Z.z.                                                                        

Pre oblasť  Nové Zámky , Bratislava, Trnava, Topoľčany 

V priestoroch OR Trnava, Kollárova 36.  

07:50 (11:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní 

V priestoroch OR Trnava,  Kollárova 36.   

17, 18.

 Pravidelné školenie pre OS 12

Pre oblasť  Bratislava, Trnava,  Nové Zámky, Topoľčany  

07:50 (11:40)

 ŽSR prihlasujte cez CEŠaS 

17, 18, 19, 20.

 Pravidelné školenie pre OS 17 

Pre oblasť Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany  

07:50 (11:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS 

23, 24, 25, 26, 27

 Pravidelné školenie pre OS 18

Pre oblasť  Bratislava, Trnava,  Nové Zámky, Topoľčany  

07:50 (12:40)

 ŽSR prihlasujte cez CEŠaS 

23, 24, 25, 26, 27.

 Pravidelné školenie pre OS 19    

Pre oblasť Trnava  

07:50 (12:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

 

Podujatia budú zverejnené: 16.12.2022

 

 

kontakt:  Paulovic.Marek@zsr.sk     telefón: 921/5523