ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trnava


odkaz na súbor s vyhláškou

ŠS Trnava Staničná ulica č. 6

Október 2022

Dátum

Akcia

Začiatok VA

( trvá do )

Poznámka

10.

Mimoriadne  školenie ukončené mimoriadnou skúškou ESA

07:50 (15:00)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Po konzultácii s Bc. Mašekom

17.

Poučená osoba §23, typ 2. (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)  Pre oblasť  Nové Zámky , Bratislava, Trnava, Topoľčany

07:50 (10:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

17.

Poučená osoba §23, typ 2.  (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.) Pre oblasť  Nové Zámky , Bratislava, Trnava, Topoľčany

10:50 (13:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

26, 27, 28, 31

Pravidelné školenie pre OS 24 B1 ZSSK

07:50 (14:40)

 

24, 25, 26, 27, 28, 31.

Simulátor zabezpečovacích zariadení  pre OS 19

V priestoroch ŠS Bratislava hlavná stanica

07:30 (10:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Iba pre oblasť Trnava         a  Bratislava

24, 25, 26, 27, 28, 31.

Simulátor zabezpečovacích zariadení  pre OS 19

V priestoroch ŠS Bratislava hlavná stanica

10:50 (14:30)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Iba pre oblasť Trnava         a  Bratislava

kontakt:  Paulovic.Marek@zsr.sk     telefón: 921/5523