ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trnava


MAREC 2019

Kontakt: paulovic.marek@zsr.sk
Tel.: 921/5523

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

5, 6, 7, 8. 

Pravidelné školenie pre OS 24B2 CARGO

07.00 (12.00)

V priestoroch depa Leopoldov

21, 22. 

Pravidelné školenie pre OS 30 A 

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie