ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trnava


Február 2018

Kontakt: lipa.marek@zsr.sk
Tel.: 921/5523

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
6. IP - technika OZT 07.50 (7 hod)  
13-14. PŠ - OS 43 07.50 (4 hod) 1),2)
19-22. PŠ - OS 18 07.50 (6 hod) 1),2), pre BA,TT,NZ,TO
20-23. PŠ - OS 17 07.50 (5 hod) 1),2)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PŠ - Pravidelné školenie