ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Lučenec


Február 2018

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
15,20-22,28. PŠ - OS 19 ŽSR 07.00 (7 hod) 1)
15,20-22,28. PŠ - OS 20 ŽSR 07.00 (7 hod) 1)
15,20-22,28. PŠ - OS 13 ŽSR 11.00 (3 hod) 1),2)
15,20-22,28. PŠ - OS 14 ŽSR 11.00 (3 hod) 1),2)
20-21. PŠ - OS 30B ŽSR 07.30 (4 hod) 1),2)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie