ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - FIĽAKOVO železničná stanica


MAREC 2019

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA (počet hod.)

Poznámka

14. 18.

Pravidelné školenie pre OS č. 24 B1 ZSSK

08:00 – 14:00 (6)

ZSSK zabezpečí školenie od 07:00-08:00 hod.

14. 18.

Pravidelné školenie pre OS č. 3 ZSSK

07:00 – 11:00 (4)

ZSSK zabezpečí školenie od 11:00-15:00 hod.

21. 22.

Pravidelné školenie pre vlečky

08:00 – 16:00 (8)

 

5. 7. 8. 19.

Pravidelné školenie pre OS č. 13 ŽSR

11:00 – 13:00 (2)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

5. 7. 8. 19.

Pravidelné školenie pre OS č. 14 ŽSR

11:00 – 13:00 (2)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

5. 7. 8. 19.

Pravidelné školenie pre OS č. 19 ŽSR + cudzí

08:00 – 13:00 (5)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

5. 7. 8. 19.

Pravidelné školenie pre OS č. 20 ŽSR

07:00 – 13:00 (6)

Platí pre zamestnancov, ktorí NEMAJÚ E-LEARNING a školenie zo SIMULÁTORA ZZ.

5. 7. 8. 19.

Pravidelné školenie pre OS č. 20 ŽSR

08:00 – 10:00 (2)

Platí pre zamestnancov, ktorí NEMAJÚ E-LEARNING a MAJÚ školenie zo SIMULÁTORA ZZ.

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie