ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Psychologické služby


ÚIVP na svojich pracoviskách psychológie realizuje široké spektrum psychologických služieb v oblastiach:

  • posudzovanie psychickej spôsobilosti
  • psychologické vyšetrenie vodičov
  • psychologická diagnostika
  • poradenstvo pre zamestnancov ŽSR
  • konzultácie a poradenstvo v riadení a rozvoji ľudských zdrojov
  • prieskum, analýza
  • vzdelávacia činnosť

VZDELÁVACIE AKCIE

plagáty - na stiahnutie