Prezentácie


 Pohraničná konferencia s dopravcami zo Slovenska a Českej republiky 2018

Dňa 21.11.2018 sa v Poprade konala pohraničná konferencia zástupcov manažérov infraštruktúry ŽSR a SŽDC so zástupcami dopravcov zo Slovenska a Českej republiky. Z tejto konferencie sú k dispozícii nasledovné prezentácie:  


Stretnutie s dopravcami 2019

V dňoch 25. a 26.04.2018 sa konalo stretnutie zástupcov ŽSR so zástupcami železničných podnikov a dodávateľmi služieb. Z tohto stretnutia sú k dispozícii nasledovné dokumenty:

 Prezentácie ŽSR a Dopravného úradu SR

  Prezentácie firiem:

 


 Dokumenty pre dopravcov