Výluky


Týždenný plán výluk

Plán na tento alebo budúci týždeň

 

Mesačný plán výluk

Plán na aktuálny mesiac

Plánované výluky

PLÁNOVANÉ   VÝLUKY na sieti ŽSR

Na sieti ŽSR  prebieha modernizácia trate Púchov – Žilina a zmena trakcie na trati Púchov – Lúky pod Makytou – štátna hranica SK/CZ.

V  rokoch 2021 až 2022 je plánovaná modernizácia úseku Púchov – Považská Bystrica.

V  roku 2021 bude prebiehať komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia na trati Púchov – Lúky pod Makytou – štátna hranica SK/CZ súvisiaca so zmenou trakčnej prúdovej sústavy.

Priebeh jednotlivých výluk je uvedený v súboroch ročný plán výluk na ŽSR na rok 2021 a plán výluk na koridore Bratislava – Žilina v rokoch 2021 až 2022.  

Tu si môžete pozrieť ročný plán výluk na ŽSR na rok 2021 a plán výluk na koridore Bratislava - Žilina v rokoch 2021 až 2022.

Oznam MÁV            

Informácia o plánovaných výlukách na pohraničných prechodoch  ŽSR / MÁV 

Hraničný prechod: Komárno – Komárom

 

Hraničný prechod: Hidasnémeti – Čaňa     

 

 

Trate ŽSR so zastavenou prevádzkou

Z dôvodu nevyhovujúceho celkového technického stavu železničného zvršku medzistaničného úseku Plavevký Mikuláš - Plavecké Podhradie, vrátane dopravne Plavecký Mikuláš je zastavená železničná prevádzka dňom 15.5.2013. 

Z dôvodu nevyhovujúceho celkového technického stavu železničného zvršku trate Komárno – Kolárovo je zastavená železničná prevádzka dňom 22.12.2006.  
 Dokumenty pre dopravcov