Koridory RFCŽelezničné nákladné koridory

AKTUALITY 

RAG-TAG meeting 2020: Dňa 26. novembra 2020 sa bude konať rokovanie zástupcov koridoru Baltic-Adriatic RFC5 s jeho poradnými skupinami - železničnými podnikmi a terminálmi. Rokovanie bude tento rok formou telekonferencie.

Nariadenie EPaR č. 913/2010 o európskej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu

Pozývacie listy do poradných skupín:

Dňa 10.11.2013 začali činnosť koridory nákladnej dopravy RFC 7 a RFC 9. Dňa 10.11.2015 zahájil činnosť koridor nákladnej dopravy RFC 5. 

V januári 2019 začal činnosť koridor nákladnej dopravy RFC Amber : Koper - Sopron - Budapešť - Bratislava - Žilina - Katowice - Radom / Hidasnemeti - Košice - Plaveč - Muszyna / - Terespol - (Poľsko-Bieloruská hranica).

Dňa 10.10.2020 začne činnosť koridor nákladnej dopravy RFC Rhine - Danube: Stasbourg - München - Wien - Bratislava - Budapest - Arad - Brașov/Craiova - București - Constanța / Čierna nad Tisou (Slovensko/ Ukrainská hranica)-Košice - Žilina - Horní Lideč - Praha - München/NürnbergDokumenty pre dopravcov