Mapa siete


Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR“  prideľujú žiadateľom a železničným podnikom kapacitu infraštruktúry a poskytujú im služby formou minimálneho prístupového balíka, traťového prístupu, vrátane prístupu k servisným zariadeniam (ak existujú), dohodnutých doplnkových a vedľajších služieb.
ŽSR majú v správe 3 626 kilometrov tratí. Trate v správe ŽSR sú označené číslami od 101 do 130 (podľa pomôcok GVD. V rámci jedného číselného označenia môže byť zahrnutých aj viac , na seba priamo nenadväzujúcich traťových úsekov. Popis železničnej infraštruktúry uvedený v "Podmienkach používania železničnej siete" je podľa tohto označenia.
Dokumenty pre dopravcov