Plán modernizácie


Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Prioritná os č. 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov:

 • Dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej  infraštruktúry v uzle Žilina – realizácia
 • Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – Malacky - Kúty
 • Implementácia TSI v podmienkach ŽSR
 • Elektrifikácia trate Devínska Nová Ves - št. hranica SR/Rak., realizácia

Prioritná os č. 3 - Verejná osobná doprava:

 • ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.3 - projektová dokumentácia (DÚR)
 • ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č. 6, 7 - projektová dokumentácia (DSPRS)
 • Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Vrakuňa, realizácia
 • Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Ružinov, realizácia
 • Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave –  Trnávka, realizácia
 • Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v košickom regióne (TIOP Trebišov) – realizácia
 • Záchytné parkoviská pre IDS Bratislavského samosprávneho kraja v dopravných bodoch: Nové Košariská, PD a realizácia
 • Zastávka Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD, realizácia
 • ŽST Pezinok – záchytné parkovisko pre IAD, realizácia
 • Informačný systém integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja, realizácia

Prioritná os č. 5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE):

 • Cieľový grafikon GVD
 • Modernizácia ŽST Hronský Beňadik, projektová dokumentácia
 • Modernizácia ŽST Hronský Beňadik
 • Optimalizácia infraštruktúry na trati Trnava (mimo) – Sereď (vrátane) za účelom zefektívnenia GVD
 • Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou, realizácia
 • ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS
 • Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste
 • ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, realizácia
 • Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR
 • Centralizácia riadenia systémov bezpečnosti objektov ŽSR a zabezpečenie štandardov železničných staníc - mimo TEN-T Core


Dokumenty pre dopravcov