Kontakt


Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy

Kontakt

Tel.: +421-2 5949 4111
Email: info@mindop.sk
Adresa: Námestie slobody č. 6 P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Dopravný úrad

Licencie a Bezpečnostné osvedčenie

Kontakt

Tel.: +421-2-48 777 402
Fax: +421-2-43 420 331
Email: nsat@nsat.sk
Adresa: Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava

Príprava a prerokovávanie zmlúv

 Zmluva o prístupe k ŽI,
Zmluva o pridelení kapacity infraštruktúry,
Zmluva o zabezpečení činností pri prečerpávaní PHM do HKV železničného podniku na sieti ŽSR

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-5785
Email: GRO410@zsr.sk 
Adresa: Klemensova 8,  813 61 Bratislava

 GR ŽSR - ODBOR DOPRAVY

Prideľovanie trás do ročného GVD

 

Kontakt

Tel. osobná doprava: +421-2-2029-7142/7115
Tel. nákladná doprava: +421-2-2029-3025/7143
Email: GRO410@zsr.sk 
Adresa: Klemensova 8 813 61 Bratislava

Kancelária OSS

 

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-2552, 7145
Email: oss@zsr.sk
Adresa: Klemensova 8 813 61 Bratislava

 


Riadenie dopravy a spracovanie objednávok OSS

Osobná a nákladná doprava

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-7130, 7155
Email: Ustredny.dispecer@zsr.skhlavny.dispecer@zsr.sk
Adresa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Spracovanie objednávok ad-hoc vlakových trás

 

Kontakt

Tel. osobná doprava: +421-2-2029-7145/2552
Email osobná doprava: mimos@zsr.sk
Adresa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Spracovanie „Podmienok používania žel. siete“ a ich zmien, pridelenie kapacity infraštruktúry

 

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-3024
Email: GRO410@zsr.sk 
Adresa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Fakturačné podklady a reklamácie poplatkov za prístup k ŽI

 

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-2885, 7206
Email: GRO410@zsr.sk 
Adresa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Prerokovávanie prepráv mimoriadnych zásielok

Prerokovávanie prepráv mimoriadnych zásielok, vojenských prevozov a rádioaktívnych materiálov 

Kontakt

Tel: +421-2-2029 7117, 5620
Email: URMIZA@zsr.sk; GRO410@zsr.sk
Adresa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Analýza kvality dopravy

Dohoda o spoločných opatreniach pre zabezpečenie kvality prevádzky dopravy na dráhe

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-7468
Email: GRO410@zsr.sk,
Adresa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
           

Služby v servisných zariadeniach (posun a technická kancelária)

 

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-7112
Email: GRO410@zsr.sk,
Adresa Klemensova 8, 813 61 Bratislava

 

GR ŽSR – Odbor expertízy 

Informácie o podmienkach prístupu koľajových vozidiel na železničnú infraštruktúru

 

Kontakt

Tel.:  +421-2-2029-7744
Email: GRO230@zsr.sk
Adresa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava

GR ŽSR – Odbor krízového riadenia a ochrany

Informácie o podmienkach prepravy nebezpečného tovaru

 

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-7039
Email: GRO160@zsr.sk 
Adresa: Legionárska 27, 831 04 Bratislava

GR ŽSR – Odbor oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky

Informácie o komunikačných systémoch medzi rušňovodičom a zamestnancom riadiacim dopravu

 

Kontakt

Tel.:  +421-2-2029-2539, 7422
Email: GRO460@zsr.sk
Adresa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava

ŽSR – ClaO

Kontaktné miesto pre objednávanie predpisov ŽSR

 

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-7094
Fax: +421-2-2029 7131
Email: CLaO.sekretariat@zsr.sk
Adresa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava

ŽSR – SM

Prenájom majetku ŽSR

Prenájom budov, technických zariadení v ŽST, skladov, úložných plôch, rámp.

Kontakt

Tel.:  +421-2-2029-7785
Email: sm.ba@zsr.sk
Adresa: Holekova 6, 811 04 Bratislava 1

ŽSR – ŽE

Obchod a distribúcia elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-7445
Fax: +421-2-2029 7456
Email: zsrze@zsr.sk
Adresa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava

 

ŽSR – Železničné telekomunikácie

Služby telekomunikácie a informatiky

 

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-2142
Email: zt@zsr.sk 
Adresa: Kováčska 3, 832 06 Bratislava

ŽSR – Oblastné riaditeľstvá


Oblastné riaditeľstvo Trnava

 

Kontakt

Tel.:  +421-33-229-4266, 5067, 5064
Email: ORTT.sekretariat@zsr.sk
Adresa: Bratislavská 2/A,  917 02 Trnava

Oblastné riaditeľstvo Košice

 

Kontakt

Tel.: +421-55-229-4004, 5124, 5121, 5110
Email: ORKE.sekretariat@zsr.sk
Adresa: Kasárenské nám. 11, 041 50 Košice

Oblastné riaditeľstvo Zvolen

 

Kontakt

Tel.:  +421-45-229-4002, 4263, 4260, 4210
Email: ORZV.sekretariat@zsr.sk
Adresa: M.R.Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen

Oblastné riaditeľstvo Žilina

 

Kontakt

Tel.: +421-41-229-5112, 2535, 2355, 2504
Email: ORZA.sekretariat@zsr.sk
Adresa: 1.mája 34, 010 01 Žilina

Zoznam kontaktov na ostatné OSS v členských štátoch RNE je prístupný na webovom sídle RNE: http://www.rne.eu/organisation/oss-c-oss/ alebo na webovom sídle ŽSR: www.zsr.sk v časti „Železničná Infraštruktúra/Marketing/One Stop Shop/Kontakty na OSS ostatných IM“, príp. na webovom sídle RNE: http://www.rne.eu/organisation/rne-network-members/Dokumenty pre dopravcov