Železnice Slovenskej republiky


Miestna železnica Sopron - Bratislava


S myšlienkou výstavby železnice medzi dvoma najväčšími mestami západného Uhorska sa zaoberalo viac spoločností i podnikateľov. Hoci niektorí z nich získali povolenie na prípravné práce, svoje zámery nerealizovali – odradzoval ich vysoký náklad na premostenie Dunaja. Výstavba trate sa začala až potom, čo tento most cez Dunaj vybudovala Zadunajská miestna železnica.

Koncesiu na výstavbu a prevádzkovanie tejto trate napokon získali na základe zákonného článku č. XXVIII/1896 nariadením MO č. 70718/96.XI.15 Jozef Haller a Matej Laschober. Povoľovala postaviť trať, vychádzajúcu zo šopronskej stanice GySEV a smerujúcu cez Wulkaprodersdorf (GySEV), Parndorf (MÁV) a Petržalku (Zadunajská miestna železnica) do stanice Bratislava – Nové Mesto (MÁV, neskôr Bratislava – Nivy).

Na základe peážnych zmlúv použila spoločnosť v úseku Sopron –Wulkaprodersdorf trať GySEV a v úseku Petržalka – Nové Mesto trať Zadunajskej miestnej železnice. Postačilo jej preto vybudovať iba železnicu Wulkaprodersdorf – Petržalka (64,4 km) a odbočku zo Schützen am Gebirge do Rustu (5,8 km). Spojenie medzi Petržalkou a Wulkaprodersdorfom bolo otvorené 18.12.1897, do Rustu sa začalo jazdiť o tri dni neskôr.

Na trati bolo 14 staníc a 2 zastávky. Vybudovalo sa na nej 14 výpravných budov, 12 skladov, 13 nekrytých nákladísk, 1 remíza rušňov a 20 strážnych stanovíšť. Zo 123 úrovňových priecestí boli kryté závorami iba dve. Železnica bola postavená za 5 700 000 K.

©  ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CScPrávne dokumenty