Revízia výdavkov


Revízia výdavkov na dopravu – činnosti údržby a opráv

Uznesením vlády SR č. 461/2016 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019 bola v bode C.4 uložená ministrovi dopravy a výstavby úloha „realizovať Opatrenia z Revízie výdavkov podľa prílohy č. 7 návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019.“

Jedným z opatrení schválených vládou SR je úloha pre ŽSR „Na internetovej stránke ŽSR zverejňovať v ročnom intervale počet vybraných kľúčových výkonov jednotlivých činností opráv a údržby a ich náklady.“

Tabuľka: Charakteristika Žl za rok 2016

Metodický pokyn generálneho riaditeľa ŽSR "Revízia výdavkov na dopravu"

Plnenie úlohy č. 16 "Na internetovej stránke ŽSR zverejňovať v ročnom intervale počet vybraných kľúčových výkonov jednotlivých činností opráv a údržby a ich náklady".Dokumenty pre dopravcov