Železnice Slovenskej republiky


Zoznam staníc a ich prístupnosť


asset-3 asset-4 asset-5 asset-6

Upozornenie:  Bezbariérový prístup sa nemusí týkať celého objektu, ale len niektorej jeho časti napr. prístup iba k predajni cestovných dokladov, čakárne. Prístup pre osoby so zníženou mobilitou pohybujúce sa výhradne na vozíku je určený zoznam na stránke Pre cestujúcich so zníženou mobilitou

Názov stanice  
Gelnica zastávka
Gortva
Hačava
Hačava skálie
Hajnáčka
Handlová
Haniska pri Košiciach
Haniska pri Prešove
Hankovce
Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou mesto
Hatalov
Hažín nad Cirochou
Helcmanovce
Heľpa
Hencovce
Hertník
Hliník nad Hronom
Hlinné
Hlohovec
Hnilec
Hnúšťa
Hnúšťa zastávka
Hodejov
Holíč nad Moravou
Holiša
Hontianske Nemce
Hontianske Tesáre
Horná Lehota
Horná Streda
Horná Štubňa
Horná Štubňa obec
Horná Štubňa zastávka
Horná Zlatná
Horné Ozorovce
Horné Srnie
Horný Hričov
Horný Pial
Horný Smokovec
Hrabovec nad Laborcom
Hrachovište
Hrachovo
Hrboltová
Hrkovce
Hromoš
Hronovce
Hronsek
Hronská Dúbrava
Hronské Kľačany
Hronský Beňadik


Právne dokumenty