Železnice Slovenskej republiky


Zoznam staníc a ich prístupnosť


asset-3 asset-4 asset-5 asset-6

Upozornenie:  Bezbariérový prístup sa nemusí týkať celého objektu, ale len niektorej jeho časti napr. prístup iba k predajni cestovných dokladov, čakárne. Prístup pre osoby so zníženou mobilitou pohybujúce sa výhradne na vozíku je určený zoznam na stránke Pre cestujúcich so zníženou mobilitou

Názov stanice  
Klčovany
Kluknava
Kľušov
Kmeťovo
Kociha
Kochanovce
Kokava nad Rimavicou
Kokava nad Rimavicou-Liešnica
Komárany
Komárno
Komárno závody
Komjatice
Koniarovce
Konská pri Rajci
Kopčany
Kostoľany nad Hornádom
Kostolná-Zariečie
Koš
Košeca
Košice
Košice predmestie
Koškovce
Košťany nad Turcom
Kozárovce
Kozelník
Kráľova Lehota
Kraľovany
Kraľovany zastávka
Krásna Hôrka
Krásna nad Hornádom
Krásno nad Kysucou
Krásny Brod
Kremnica
Kremnické Bane
Krišovská Liesková
Krivá
Kriváň
Krivany
Križovany nad Dudváhom
Krompachy
Krpeľany
Krupina
Krupina predmestie
Krušovce
Kuklov
Kútniky
Kúty
Kuzmice
Kvetoslavov
Kvetoslavov zastávka


Právne dokumenty