Železnice Slovenskej republiky


Zoznam staníc a ich prístupnosť


asset-3 asset-4 asset-5 asset-6

Upozornenie:  Bezbariérový prístup sa nemusí týkať celého objektu, ale len niektorej jeho časti napr. prístup iba k predajni cestovných dokladov, čakárne. Prístup pre osoby so zníženou mobilitou pohybujúce sa výhradne na vozíku je určený zoznam na stránke Pre cestujúcich so zníženou mobilitou

Názov stanice  
Nižný Kelčov
Nižný Skálnik
Nosice
Nová Baňa
Nováky
Nová Lesná
Nová Maša
Nová Polianka
Nová Stráž
Nová Ves nad Žitavou
Nová Vieska
Nové Košariská
Nové Mesto nad Váhom
Nové Zámky
Nový Smokovec
Obišovce
Ochodnica
Ochtiná
Okoč
Okoličná na Ostrove
Okoličné
Olcnava
Ondrochov
Opatová pri Lučenci
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok zastávka
Orechová Potôň
Orkucany
Orlov
Oslany
Ostratice
Oščadnica
Palárikovo
Paprad
Párnica
Partizánske
Partizánske zastávka
Pastovce
Pavlovce
Pečovská Nová Ves
Pekná Vyhliadka
Petrovce nad Laborcom
Pezinok
Pezinok zastávka
Piešťany
Píla
Plavecký Štvrtok
Plaveč
Plavnica
Plešivec


Právne dokumenty