Železnice Slovenskej republiky


Zoznam staníc a ich prístupnosť


asset-3 asset-4 asset-5 asset-6

Upozornenie:  Bezbariérový prístup sa nemusí týkať celého objektu, ale len niektorej jeho časti napr. prístup iba k predajni cestovných dokladov, čakárne. Prístup pre osoby so zníženou mobilitou pohybujúce sa výhradne na vozíku je určený zoznam na stránke Pre cestujúcich so zníženou mobilitou

Názov stanice  
Pusté Úľany
Radava
Radvaň
Radvaň nad Laborcom
Rajec
Rajecké Teplice
Raková
Rakovec
Raslavice
Ráztočno
Reca
Remäta
Revúca
Richnava
Rimavská Baňa
Rimavská Píla
Rimavská Sobota
Rimavské Brezovo
Rimavské Janovce
Rimavské Janovce obec
Rimavské Zalužany
Rišňovce
Rovinka
Rožkovany
Rožňava
Rožňava mesto
Rudina
Rudno nad Hronom
Ruskov
Ruskovce
Rusovce
Ružín
Ružomberok
Ružomberok-Rybárpole
Rybany
Sabinov
Sása-Pliešovce
Sedliacka Dubová
Sekule
Senec
Senica
Sereď
Sibír
Skalica na Slovensku
Skalité
Skalité-Kudlov
Skalité pod Poľanou
Skalité-Serafínov
Skalité zastávka
Sklené pri Handlovej


Právne dokumenty