Železnice Slovenskej republiky


První rok vojenské železniční práce na Slovensku - 1


První rok vojenské železniční práce na Slovensku

Fotoalbum je pravdepodobne z roku 1920.

 • Čs. voj. řed. drah pro Slovensko 1919 - 1920  F 2272, F 2273

Znovuzřízené nástupy

 • U stanice Vlárský průsmyk - F 2274
 • U stanice Horní Srní - F 2275
 • Práce 3. a 33. setiny. návoz 1800m3 země, 700m3 lomového kamene. 21/7-1/9. Provisorium u Vlárskeho průsmyku. Práce 53. žel. setiny ve 13. dnech 1-14/8 - F 2276, F 2277
 • Totéž provisorium provedeno 3. žel. setninou od 1-13/8 - F 2278
 • Stržený most u Sv. Štěpána km 139 - F 2279
 • Vzadu druhé pole strženého mostu - F 2280
 • Stržený nábrežní pilíř - F 2281
 • Počátek stavby - F 2282
 • Stavba provisoria u Sv. Štěpána km 159 - F 2283, F 2284, F 2285, F 2286
 • Tatáž stavba, práce 2. žel. set. 16 dní a 6 žel. set. 10 dní - F 2287, F 2288, F 2289
 • Kladení nosičů - F 2290
 • Zatěžkávací zkouška - F 2291, F 2292, F 2293
 • bez popisu - F 2294
 • Stržený most u Popova km 153 - F 2295, F 2296
 • Zdvižen 2. setinou v 9 dnech - F 2297
 • Zatěžkávací zkouška - F 2298
 • Stržený most u Bohuslavic km 159,6 - F 2299

Práce 6. žel, setniny ve 20 dnech

 • Následkem stržení silničních mostů - řečištěm Vláry - F 2309
 • Povodní stržený železobetonový most u Bojkovic - F 2310
 • 2. setninou v 7. dnech zřízené provisorium na místě strženého mostu u Kostelné - F 2311, F 2312
 • Vyhozený most u Nových Zámků se zříceným panc. vlakem - F 2313, F 2314, F 2315, F 2316
 • První provisorium na pražcových rovinách zřízené 5. setinou ve 4. dnech - F 2317, F 2318, F 2319, F 2320
 • Stavba druhého provisoria na bárkách - F 2321, F 2322, F 2323, F 2324, F 2325

 

Pokračovanie

 

 

 

 

 

 

 

 Právne dokumenty