Železnice Slovenskej republiky


První rok vojenské železniční práce stavební na Slovensku


První rok vojenské železniční práce stavební na Slovensku

Fotoalbum je z roku 1920.

Provisorní i perman. opravu provedla 5. setnina

 • Pohled na hotové provisorium, práce 5. setniny, 29 dní a 6. setniny, 7 dní - F 2326
 • Vyhozený most u Udvardu - F 2327
 • Most přes Žitavu u Bajči - F 2328
 • Zřízení provisoria u Boldavy, trať Miškovec - Torna - F 2329
 • Oprava trati 7. set. v úseku Miškovec - F 2330, F 2331
 • Vyhozený most u Feledu - F 2332, F 2333
 • Zdvihnutý most u Sabinova - F 2334, F 2335
 • Spravený most u Bardijeva - F 2336
 • Most přes Hornád před Košicemi - F 2337
 • Vyhozený 1. žel. setninou - F 2338, F 2339
 • bez popisu - F 2340, F 2341
 • Most na trati Michalovce - Trebyšov - F 2342
 • Oprava mostu přes Ondavu - F 2343, F 2344
 • Trať Michalovce - Trebyšov - F 2345, F 2346
 • Oprava mostů u Bánovců, trať Michalovce - Trebyšov - F 2347, F 2348
 • Práce 7. žel. setniny - F 2349
 • Stavba provisoria přes Bodrog u Nov. Města pod Šiatorem - F 2350, F 2351
 • Sestřelená perm. konstrukce - F 2352
 • Tesaři při práci - F 2353
 • Beranidla v činnosti - F 2354, F 2355
 • Piloty pro montovací lešení - F 2356
 • Podpůrne kozy mont. lešení - F 2357
 • Kladení nosičů - F 2358, F 2359, F 2360
 • Stavba pilíře pro váleční most syst. Roth - Vagner - F 2361
 • Stavba pojezd. jeřábu - F 2362
 • Montovací lešení - F 2363
 • Příprava k montáži - F 2364
 • Počátek montáže - F 2365
 •  Montáž v proudu - F 2366, F 2367
 • Pojezdný jeřáb v činnosti - F 2368, F 2369, F 2370
 • Konečná fáze stavby a její zakončení - F 2371, F 2372
 • Zaťežkávací zkouška - F 2373
 • Celkovýpohled na stavbu - F 2374a - F2374b
 • Uvítání zástupců voj. a žel. úřadů u příležitosti zátěžkávací zkoušky a slavnostního odovzdání mostu veřejné dopravě. Proslov vojensk. ředit. drah, pluk. Miška a prohlídka vojska - F 2375
 • bez popisu - F 2376, F 2377
 • Panc. vlak "Bratislava" - F 2378
 • Želeuniční auto 7. žel. setniny - F 2379
 • Most ozubené dráhy Tisovec - Podhora - F 2380, F 2381
 • Vyhozený silniční most přes Dunaj u Parkáně - F 2382
 • Srážka vlaků v Pitině na Vlárske trati - F 2383, F 2384, F 2385
 • Srážka vlaků při ústupu našich vojsk - F 2386 


Právne dokumenty