Železnice Slovenskej republiky


Zoznam staníc a zastávok


Upozornenie:  Bezbariérový prístup sa nemusí týkať celého objektu, ale len niektorej jeho časti napr. prístup iba k predajni cestovných dokladov, čakárne. Prístup pre osoby so zníženou mobilitou pohybujúce sa výhradne na vozíku je určený zoznam na stránke Pre cestujúcich so zníženou mobilitou

Názov stanice Prístup pre osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu
Cestovný poriadok  
Čadca ÁNO 127,128,129
Čadca mesto ÁNO 127
Čadca zastávka ÁNO 128
Čakajovce ÁNO 140
Čalovec 136
Čamovce 160
Čata 152,153
Čaňa ÁNO 169
Čerenčany 174
Čerhov ÁNO 190
Červenica ÁNO 188
Červená Skala 172,173
České Brezovo ÁNO 162
Čečejovce 160
Čeľovce ÁNO 190
Čierna nad Tisou ÁNO 190
Čierna nad Tisou zastávka 190
Čierne nad Topľou ÁNO 193
Čierne pri Čadci ÁNO 129
Čierne pri Čadci zastávka ÁNO 129
Čierne-Polesie ÁNO 129
Čirč ÁNO 188
Čoltovo ÁNO 160
Čremošné 170
Číž kúpele 160
Ďurková ÁNO 188
Ľubiša 191
Ľubochňa ÁNO 180
Ľubotín ÁNO 188
Ľudovítov ÁNO 130
Šahy 153
Šajdíkove Humence ÁNO 116
Šalková ÁNO 172
Šarišské Lúky ÁNO 193,194
Šarišské Michaľany ÁNO 188
Šaľa ÁNO 130,134
Šaštín-Stráže ÁNO 116
Šelpice ÁNO 116
Šenkvice ÁNO 120
Šiatorská Bukovinka 164
Šiba 194
Štrba ÁNO 120,180,182
Štrba OŽ 182
Štrba zastávka ÁNO 180
Štrbské Pleso ÁNO 182,183
Štrbské Pleso OŽ 182
Štrkovec 160
Štítnik 166
Štítnik mesto 166
Štúrovo ÁNO 130,152


Právne dokumenty