Železnice Slovenskej republiky


Zoznam staníc a zastávok


Upozornenie:  Bezbariérový prístup sa nemusí týkať celého objektu, ale len niektorej jeho časti napr. prístup iba k predajni cestovných dokladov, čakárne. Prístup pre osoby so zníženou mobilitou pohybujúce sa výhradne na vozíku je určený zoznam na stránke Pre cestujúcich so zníženou mobilitou

Názov stanice Prístup pre osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu
Cestovný poriadok  
Fulianka ÁNO 194
Galanta ÁNO 130,133
Gašparovo 172
Gbelce 130
Gbely 114
Gbely zastávka 114
Gelnica ÁNO 173
Gelnica mesto ÁNO 173
Gelnica zastávka ÁNO 173
Gemer 160
Gemerská Hôrka 160
Gemerská Hôrka zastávka ÁNO 165
Gemerská Panica ÁNO 160
Gemerská Poloma 167
Gemerský Milhosť ÁNO 165
Geča 169
Gortva ÁNO 160
Gočovo 167
Gyňov ÁNO 169
Gánovce 180
Gáň ÁNO 133
Hadovce 136
Hajnáčka 160
Handlová ÁNO 145
Haniska pri Košiciach ÁNO 160
Haniska pri Prešove ÁNO 188
Hankovce 191
Hanušovce nad Topľou 193
Hanušovce nad Topľou mesto ÁNO 193
Harichovce 186
Harmanec 170
Harmanec jaskyňa 170
Hatalov 195
Hačava 174
Hačava skálie 174
Hažín nad Cirochou 196
Helcmanovce ÁNO 173
Henckovce 167
Hencovce 193
Hertník 194
Heľpa 172
Hlboké 116
Hlinné ÁNO 193
Hliník nad Hronom 150
Hlohovec ÁNO 141
Hnilec ÁNO 173
Hnúšťa 174
Hnúšťa zastávka 174
Hodejov 160
Holiša 160


Právne dokumenty