Železnice Slovenskej republiky


Zoznam staníc a zastávok


Upozornenie:  Bezbariérový prístup sa nemusí týkať celého objektu, ale len niektorej jeho časti napr. prístup iba k predajni cestovných dokladov, čakárne. Prístup pre osoby so zníženou mobilitou pohybujúce sa výhradne na vozíku je určený zoznam na stránke Pre cestujúcich so zníženou mobilitou

Názov stanice Prístup pre osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu
Cestovný poriadok  
Tvrdošín 181
Udavské ÁNO 191
Utekáč ÁNO 162
Uľanka 170
Valaliky ÁNO 169
Valaská ÁNO 172
Vaniškovce ÁNO 194
Varín ÁNO 180
Vaďovce ÁNO 121
Vaľkovňa 172
Važec 180
Veličná ÁNO 181
Veličná nákladisko 181
Vernár ÁNO 173
Veľaty 191
Veľká Ida 160
Veľká Lodina ÁNO 180
Veľká Lomnica-Golf ÁNO 185
Veľká Lúka ÁNO 170
Veľká Paka ÁNO 131
Veľká Ves ÁNO 162
Veľké Bielice ÁNO 140
Veľké Blahovo ÁNO 131
Veľké Kapušany 195
Veľké Kapušany zastávka 195
Veľké Kostoľany ÁNO 120
Veľké Kozmálovce ÁNO 150
Veľké Leváre 110
Veľké Ripňany 142
Veľké Teriakovce 174
Veľké Uherce ÁNO 140
Veľký Biel ÁNO 130
Veľký Horeš ÁNO 190
Veľký Kýr 140
Veľký Meder 131
Veľký Slavkov 183
Veľký Šariš ÁNO 188
Vidová ÁNO 160
Violín 136
Višňové ÁNO 121
Vlachovo 167
Vlachovo obec 167
Vlkanová ÁNO 170
Vlčany 134
Vojany 195
Vojčice 192
Volica ÁNO 191
Volkovce 141
Voznica 150
Vranov nad Topľou 192,192


Právne dokumenty