Železnice Slovenskej republiky


Z výstavby trate Zvolen-Krupina


Z výstavby trate Zvolen - Krupina

Obal s jednotlivými fotografiami. Fotografie vznikli pri výstavbe tejto trate, ktorá bola daná do prevádzky v roku 1925. Digitalizácia fotografií sa pripravuje.

 1. Pozvánka k účasti na slávnostné zahájenie dopravy na novej dráhe Zvolen - Krupina dňa 15.1.1925
 2. Krupinský portál tunelu neresnického, ve stav. km 3.7/8
 3. Podvojný strážní domek na trati Zvolen - Krupina bez služ. místností
 4. Úprava řečiště Krupinice v km 24.8 - 25.0
 5. Strážní domek v km 1.7/8
 6. Skalní zářez v km 17.2
 7. Pohled od km 17.0 zpět k viadukt v km 15.8/9
 8. Výpravna ve stanici v Babině
 9. Drtič štěrku umísťený před viaduktem v km 15.8/9
 10. Provisorium pro polní drážku u viaduktu v km 15.8/9
 11. Stavba viaduktu přes údolí řeky Krupinice v km 28.8/9
 12. Most v km 32.410
 13. Podjezd v km 33.4/5
 14. Opěrná zeď před tunelem pod Vlčokom v 5. stavebním úseku
 15. Most přes řeku Krupinicu v Krupině
 16. Stavba tunelu pod Vlčokom. Pohled ze zvolenské strany
 17. Partie ze stavebního úseku čís. 4
 18. Provádění zářezu v km 24.1/2
 19. Podjezd před stanici Pliešovce - Sása
 20. Stavba viaduktu v km 15.8/9
 21. Strážní domek v km 5.7/8
 22. Strážní domek v km 1.7/8
 23. Stavba staniční budovy ve stanici Pliešovce - Sása
 24. Stavba přijímací budovy ve stanici Dobroniva


Právne dokumenty