Železnice Slovenskej republiky


Z výstavby trate Púchov - Horní Lideč


Z výstavby trate Púchov - horní lideč

Fotografie sú z výstavby trate v rokoch 1935 - 1936. Trať bola daná do prevádzky v roku 1937. Fotografie nie sú usporiadané v žiadnom fotoalbume. K niektorým fotografiám sa zachoval aj negatív. Digitalizácia fotografií sa pripravuje.

Zoznam fotografií

 Právne dokumenty