Železnice Slovenskej republiky


Z výstavby trate Banská Bystrica - Čremošné - Diviaky


Z výstavby trate Banská Bystrica - Čremošné - Diviaky

Stavba trate prebiehala v rokoch 1936 až 1940. 

 Trať  Banská Bystrica - Diviaky.

Digitalizácia fotografií sa pripravuje.

 1.  č. 19/A - Tunel Dra. E. Beneše - Prorážka v roku 1938
 2. Mostní provisorium drážky mezi tunely číslo 13 a 14. Stav ze dne 22.2.1937
 3. Tunel R. Bechyně, Výkop předzářezu - 5.2.1937
 4. Tunel Dra. M. Hodži, Výkop předzářezu - 5.2.1937
 5. Tunel Dra . Ed. Beneše, Nádvoří diviacké - 5.2.1937
 6. Tunel Dra. Ed. Beneše, Příď diviacké štoly - 5.2.1937
 7. Zahájení stavby tunelu č. 14 ( Dra. Ed. Beneše) v roku 1937
 8. Mašovce, celkový pohled
 9. Potkanová
 10. Kaštieľ Diviaky
 11. Majer

Trať Čremošné - Banská Bystrica

 1. Svodnica za stanicou Horný Harmanec
 2. Celkový pohľad na trať u Horného Harmanca
 3. Železobetónový viadukt v km 15 3/5 o svetl. 55 m hlavného otvoru
 4. Úprava potoku a násyp 4. úseku
 5. Železnica Banská Bystrica - Dolná Štubňa 5. úsek
 6. Tunel Andreja Hlinku
 7. Vydrevenie tunelu
 8. Pohľad na portál dolno-štubnianského tunelu číslo 4
 9. Portál tunelu číslo 8a
 10. Pohľad z tunelu číslo 8a na portál tunelu číslo 8b
 11. Pohľad na tunel číslo 11
 12. Pohľad na dolnoštubniansky portál Tunelu číslo 11
 13. Pohľad do tunelu číslo 13

 



Právne dokumenty