Železnice Slovenskej republiky


Vozové hospodárstvo - vozne osobné, nákladné - 4


Vozové hospodárstvo - vozne osobné, nákladné

Album vydalo ministerstvo dopravy.

Chladiace vagóny

F 2653 – Dvojnápravový chladiaci vagón typu L s brzdárskou plošinou pre prepravu potravín, vybavený nádržami pre prírodný nebo umelý ľad. Oceľová nitovaná konštrukcia spodku, kostra skrine a výplne bočníc drevená.
Dĺžka vagóna 9 650 mm. Rozvor vagóna 6 000 mm. Vlastná váha vagóna 12 750 kg. Ložná váha vagóna 12 000 kg. Rok výroby 1935
F 2654 – Štvornápravový chladiaci vagón typu La s brzdárskou plošinou pre prepravu potravín. Vybavený strojovým chladiacim zariadením. Oceľová zvarená konštrukcia, vnútrajšok vagóna tepelne izolovaný.
Dĺžka vagóna 15 700 mm. Vzdialenosť otoč. čapov 9 800 mm. Vlastná váha vagóna 30 000 kg. Ložná váha vagóna 30 000 kg. Rok výroby 1950
F 2655 – Vnútrajšok vagóna La.
F 2656 – Strojovňa vagóna La.

Osobné vagóny

F 2657 – Vnútrajšok vagóna Ci.
F 2658 – Dvojnápravový osobný vagón typu Ci III. triedy s dvoma oddielmi pre cestujúcich, 1 sociálnym zariadením a 2 nekrytými plošinami. Oceľová nitovaná konštrukcia spodku, drevená kostra skrine, drevené výplne bočnice, plechované. Sedadlá a operadlá drevené. Kúrenie parné nízkotlakové.
Dĺžka vagóna 13 320 mm. Rozvor vagóna 8 000 mm. Vlastná váha vagóna 15 600 kg. Počet míst k sedeniu 60. Rok výroby 1926
F 2659 – Vnútrajšok veľkého oddielu vagóna typu Ce.
F 2660 – Dvojnápravový osobný vagón III. triedy typu Ce s 1 veľkým a 3 malými oddielmi pre cestujúcich, 1 sociálnym zariadením. Oceľová zvarená konštrukcia bočnice s drevenými výplňami, oplechované. Sedadlá drevené s koženými operadlami. Kúrenie parné nízkotlakové.
Dĺžka vagóna 15 730 mm. Rozvor vagóna 9 400 mm. Vlastná váha vagóna 21 350 kg. Počet miest k sedeniu 61. Rok výroby 1949
F 2661 – Vnútrajšok vagóna Calm.
F 2662 – Štvornápravový osobný vagón III triedy typu Calm s 2 oddielmi pre cestujúcich, 1 sociálnym zariadením v strede vagóna. Oceľová zvarená konštrukcia bočnice a čelnice oceľové, tepelne izolované, vnútri vyložené drevovláknitými doskami. Sedadlá a operadlá čalúnené, potiahnuté koženkou.
Kúrenie parné nízkotlakové a samočinné parné s naftovým kotlíkom.. Dĺžka vagóna 22 520 mm. Rozvor vagóna 14 800 mm. Vlastná váha vagóna 31 500 kg. Počet miest k sedeniu 88. Rok výroby 1948
F 2663 – Štvornápravový osobný vagón III. triedy typu Ca s 10 oddielmi pre cestujúcich, 2 sociálnymi zariadeniami a 2 umyvárňami. Oceľová zvarená konštrukcia ( z lisovaných alebo ťahaných profilov ), bočnice a čelnice oceľové, tepelne izolované, zvnútra vyložené drevovláknitými doskami. Sedadlá a operadlá čalúnené, potiahnuté umelou kožou. Kúrenie parné nízkotlakové príp. tiež elektrické odporové alebo elektrické teplovzdušné.
Dĺžka vagóna 21 998 mm. Vzdialenosť otoč. čapov 16 800 mm. Vlastná váha vagóna 34 000 kg. Počet miest k sedeniu 80. Rok výroby 1951
F 2664 – Vnútrajšok oddielu vagóna Ca.
F 2665 – Chodba vagóna Ca.
F 2666 – Podvozok vagóna Ca.
F 2667 – Sociálne zariadenie vagóna Ca.
F 2668 – Podvozok vagóna BCa.
F 2669 – Stupienok vagóna Cai.
F 2670 – Štvornápravový osobný vagón II. triedy typu Cai s dvoma veľkými oddielmi pre cestujúcich, 2 sociálnymi zariadeniami, 1 umyvárňou a 1 služobným oddielom. Oceľová zvarená konštrukcia ( z lisovaných alebo ťahaných profilov ), bočnice a čelnice oceľové, tepelne izolované, zvnútra vyložené drevovláknitými doskami. Sedadlá a operadlá čalúnené, potiahnuté umelou poťahovou látkou. Kúrenie parné nízkotlakové a elektrické odporové.
Dĺžka vagóna 23 300 mm. Vzdialenosť otoč. čapov 15 800 mm. Vlastná váha vagóna 31 500 kg. Počet miest k sedeniu 72 Rok výroby 1950 – 1955
F 2671 – Vnútrajšok vagóna Cai.
F 2672 – Umyváreň vagóna Cai.
F 2673 – Dvojnápravový prípojný osobný vagón III. triedy typu CDlm pre motorovú trakciu s 1 veľkým oddielom pre cestujúcich a 1 sociálnym zariadením. Oceľová zvarená konštrukcia spodku, kostra skrine drevená, vybavená krycími plechmi, z vnútra vyložená drevovláknitými doskami. Sedadlá drevené, operadlá kožené. Kúrenie teplovodné. Dĺžka vagóna 12 120 mm. Rozvor vagóna 6 500 mm. Vlastná váha vagóna 11 200 kg. Počet miest k sedeniu 41. Rok výroby 1949 Stavia sa nový typ tohto vagóna celokovovej konštrukcie s vlastným teplovodným kúrením.
F 2674 – Oddiel vlakvedúceho v prototype vagóna CDlm.
F 2675 – Vnútrajšok vagóna CDlm.Právne dokumenty