Železnice Slovenskej republiky


Vozové hospodárstvo - motorové rušne - 2


Vozové hospodárstvo - motorové rušne

Album vydalo Ministerstvo dopravy.

VI. Motorové vozy postavené po roce 1945

F 2736 – Dvojnápravové motorového vozidla typu M 131.1, postavené v roku 1948. Naftový motor chladený vzduchom s výkonom 155 k, mechanická prevodovka. Váha vozidla plne obsadeného 20,7 t, dĺžka vozidla 12,1 m. Počet sedadiel 48. Najvyššia rýchlosť 60 km/h
F 2737 – Spaľovací motor motorového vozidla typu 131.1
F 2738 – Hnací agregát motorového vozidla typu 131.1
F 2739 – Motorové vozidlá typu 284.0, postavené v roku 1947. K pohonu slúžia dva naftové motory s výkonom každý 285 k, elektrická prevodovka. Váha vozidla plne obsadeného 59 t, dĺžka vozidla 23,44 m. Počet sedadiel 66. Najvyššia rýchlosť 100 km/h
F 2740 – Motorové vozidlo typu 262.0 postavené v roku 1949. Naftový motor s výkonom 410 k, elektrická prevodovka. Váha vozidla plne obsadeného 48,6 t, dĺžka vozidla 21,2 m. Počet sedadiel 56. Najvyššia rýchlosť 90 km/h
F 2741 – Spaľovací motor motorového vozidla typu 262.0. Výkon motoru 410 k pri 1360 otoč./min
F 2742 – Vnútorné zariadenie motorového vozidla typu 262.0
F 2743 – Stanovisko vodiča motorového vozidla typu 262.0
F 2744 – Motorová lokomotíva typu T 434.0, postavená v roku 1951. Naftový motor s výkonom 700 k pri 720 otoč./min. Elektrická prevodovka na štyri nápravy. Váha lokomotívy 63,67 t. Dĺžka vozidla 13,1 m
F 2745 – Trojdielne motorové vozidlo typu 495.0, zakúpený v roku 1954 od fy. Ganz v Budapešti. Dva naftové motory s výkonom po 450 k. Dĺžka vozidla 72,12 m. Počet sedadiel II. triedy 110. Najvyššia rýchlosť 125 km/h
F 2746 – Oddiel v motorovom vozidle typu 495.0
F 2747 – Kuchyňa v motorovom vozidle typu 495.0
F 2748 – Riadenie rozhlasu v motorovom vozidle typu 495.0

VII. Motorová vozidla úzkorozchodná

F 2749 – Úzkorozchodné motorové vozidlo typu 11.0 pre rozchod 760 mm, postavené v roku 1928. Benzínový motor s výkonom 65 k, s mechanickou prevodovkou. Váha vozidla pri plnom obsadení 9,8 t, dĺžka vozidla 8,86 m. Počet sedadiel 32. Najvyššia rýchlosť 40 km/h
F 2750 – Úzkorozchodné motorové vozidlo typu 21.0 pre rozchod 760 mm, postavené v roku 1938. Benzínový motor s výkonom 120 k. Mechanická prevodovka na dve nápravy. Váha vozidla pri plnom obsadení 22,75 t, dĺžka vozidla 13,65 m. Počet sedadiel 38. Najvyššia rýchlosť 45 km/h
F 2751 – Úzkorozchodné motorové vozidlo typu T 47.0 pro rozchod 760 mm, postavená v roku 1954. Naftový motor s výkonom 350 k, dĺžka lokomotívy 12,69 m. Váha lokomotívy 30,5 t

VIII. Elektrická lokomotiva

F 2752 – Elektrická univerzálna lokomotíva typu 499.0 na jednosmerný prúd pro všetky druhy vlakov. Usporiadanie náprav Bo ́ Bo ́. Štyri trakčné motory. Hodinový výkon 4 motorov á 600 kW = 2400 kW. Trvalý výkon 4 X 480 kW = 1820 kW. Váha lokomotívy 80 t, max. rýchlosť 120 km/h

 Právne dokumenty