Železnice Slovenskej republiky


Zo života členov ROH pri PO Bratislava


zo života členov ROh pri PO Bratislava

Fotoalbum obsahuje fotografie z rôznych návštev a akcií členov ROH v roku 1974. Fotografie sú bez popisu. Digitalizácia fotografií sa pripravuje.

Ilustračná fotografia

ROH - Revolučné odborové hnutie                                        PO - Prevádzkový oddiel

 Právne dokumenty