Železnice Slovenskej republiky


Bratislava - Filiálka


27.06.2018

Pekný deň, v kontexte nedávnej návštevy primátora Bratislavy a starostu Nového Mesta na zanedbanej a nefunkčnej stanici Bratislava - Filiálka, sa chceme spýtať, aký vzťah majú ŽSR k tomuto objektu, či tam niečo vlastnia a či sa budú, alebo, nebudú podieľať na plánovanej revitalizácii a sfunkčnení územia - vlakovej stanice. Ak áno ako a kedy....? Disponujú ŽSR nejakým projektom...?

Železničná stanica Bratislava - Filiálka je v správe ŽSR, mesto, ani mestská časť s ňou nemajú žiadny vzťah. Filiálka, jej využitie v rámci dopravného uzla Bratislava je predmetom štúdie realizovateľnosti uzla Bratislava, ktorá sa práve realizuje a hotová by mala byť do konca tohto roku. Štúdia dá odpoveď na otázku, či a ako by mala byť Filiálka do budúcna využitá, aký bude jej význam v rámci zapojenia do koľajovej dopravy v Bratislave, v akom rozsahu a v akej podobe by mala do budúcna slúžiť.Právne dokumenty