Železnice Slovenskej republiky


ŽST Trnava - vstup do podchodov, nástupište


12.01.2018

Zdravím, môžete ma prosím informovať, čo sa bude robiť v Trnave na stanici, zadný vchod od pošty má byť celý budúci rok zatvorený....čo je dôvodom uzávierky? ak sa s tým spája nejaká výstavba , rekonštrukcia, môžete ma prosím informovať o čo pôjde, dôvod zmien a koľko vyjdú... A čo druhé nástupište, kedy sa tam bude robiť kompletná prestavba ako na zvyšných?

V decembri 2017 začala realizácia stavby - ŽST Trnava vstup do podchodov, ktorá bude pokračovať aj v roku 2018. Účelom stavby je zrealizovať prepojenie podchodu pre cestujúcich  s batožinovým podchodom  s osobnými výťahmi. Dôvodom je dodržanie bezpečnostných predpisov ohľadne zabezpečenia druhej únikovej trasy z batožinového podchodu. V rámci stavby vstup do podchodov sa zrealizuje úprava podchodov, mobiliár, informačný a orientačný systém, prístupový chodník, informačný, kamerový systém, rozhlasové zariadenie a prípojka nn.

Predpokladané náklady na stavbu vstup do podchodov sú 789 000,- EUR /stavebné práce a projektová dokumentácia/. 

V decembri 2017 bola súčasne zahájená realizácia posledného nástupišťa v ŽST Trnava t.j.  nástupišťa č.2. Práce, ktoré si budú vyžadovať výlukové práce budú zahájené v marci 2018.Právne dokumenty