Železnice Slovenskej republiky


Železničné priecestie zo Staškova do Olešnej


25.01.2018

Dobrý deň, do redakcie sme dostali takýto podnet, prosím, keby ste mohli zaslať vaše vyjadrenie. Ďakujem, s pozdravom Iveta Hažíková, MY Kysucké noviny, www.kysuce.sme.sk 

„Chcel by som poukázať na katastrofálny stav železničného priecestia, ktoré vedie zo Staškova do Olešnej. Mohli by ste prosím Vás napísať o tomto priecestí nejaký článok o tom v akom stave je železničné priecestie a kedy ho železnice Slovenskej Republiky budú rekonštruovať?

Tento železničný prejazd je po búrke a silných dažďoch pravidelne zanesený bahnom a kameňmi z protiľahlého brehu. Prechádzam tade, každý deň do práce a je to čoraz horšie. Drevené podvaly koľajníc nespĺňajú účely, sú zhnité a deravé, je to v katastrofálnom stave, takže by bolo dobré keby sa s tým už konečne niečo robilo. Na tento problém poukazuje veľa motoristov.“

Železničné priecestie zabezpečuje úrovňové križovanie neelektrifikovanej železničnej trate III. kategórie traťového úseku 2541 Čadca – Makov so štátnou cestou III. triedy (III/2026). Priecestie je jednokoľajné a je označené výstražnými krížmi spolu s dopravnou značkou (DZ) P2 „Stoj, daj prednosť“ z oboch strán. Priecestnú konštrukciu tvorí výdreva a šírka priecestnej konštrukcie je 14,60 m. Koľajnice sú tvaru S49 na drevených podvaloch.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú na železničnom priecestí vykonať rekonštrukciu, ktorá bude pozostávať z výmeny priecestnej konštrukcie za celogumovú, rekonštrukcie železničného zvršku, spodku a odvodnenia priecestia. Pri rekonštrukcii dôjde aj k zabezpečeniu priecestia svetelným priecestným zabezpečovacím zariadením. Predpoklad realizácie rekonštrukcie priecestia je rok 2018.

Uvedené priecestie spĺňa technické aj legislatívne normy na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, označenie jeho stavu za katastrofálny nie je pravdivé a správca železničnej infraštruktúry sa voči takémuto označeniu ohradzuje. Pripomíname tiež, že maximálna povolená rýchlosť pre prejazd cez železničné priecestie je 30km za hod.


 Právne dokumenty