Železnice Slovenskej republiky


Železničná zastávka na Sídlisku III v Prešove


24.01.2018

Dobrý deň, chcel by som sa bližšie informovať o procese vyhodnocovania technických riešení vytvorenia žel. zastávky v Prešove na Sídlisku III. Od marca majú byť zavedené expresné vlaky medzi Prešovom a Košicami. Podľa informácii má byť časom vytvorená aj zastávka. Chcel by som sa informovať kedy by sa mohlo s ňou očakávať, či je to vo vyhliadke jedného alebo viacerých rokov.  

V akej fáze je posudzovanie možností určenia lokality vytvorenia zastávky?

Zo strany ZSSK boli ŽSR oslovené s požiadavkou o zriadenie dotknutej zastávky. Príslušné odborné zložky ŽSR aktuálne ešte preverujú technické možnosti jej umiestnenia.

Kedy bude približne známa vybraná lokácia zastávky?

Vzhľadom na to, že boli už identifikované viaceré riziká v meste Prešov, budú potrebné ďalšie rokovania so zástupcami mesta súvisiace s elimináciou možného dopravného kolapsu, v tejto chvíli nie je umiestnenie zastávky jednoznačné. 

Kedy by sa mohlo začať budovanie zastávky a približne ako dlho bude trvať výstavba a samotné sprevádzkovanie?

Termín realizácie je závislý až od výsledku vyriešenia vyššie načrtnutých problémov. Zároveň tento termín realizácie je ovplyvnený aj skutočnosťou, že požadovaná stavba nie je zahrnutá v schválenom investičnom pláne ŽSR. 

Vedeli by ste už teraz určiť, ktoré presné lokality prichádzajú do úvahy? Aké sú možné alternatívy a čo všetko bude rozhodovať pri konečnom rozhodnutí?

Nie, v tejto chvíli by to boli len špekulácie. 

Čo všetko rozhoduje o vybraní miesta zastávky?

Prioritne je to splnenie technických podmienok súvisiacich s platnými predpismi a normami.    

Rozhodujúcimi faktorom sú finančné náklady na zriadenie takejto stavby, majetkovo-právne záležitosti, vhodnosť umiestnenia zastávky pre obyvateľov.Právne dokumenty