Železnice Slovenskej republiky


Záchytné parkoviská na trati Ba - Dunajská Streda


24.01.2018

Dobrý deň, v súvislosti so zvyšovaním prepravnej kapacity na linke Bratislava – Komárno – Dunajská Streda by som sa chcel opýtať:

... na ktorých staniciach na tejto linke sú vybudované záchytné parkoviská?

ŽSR uvedené parkoviská nebudovali, je to buď aktivita samosprávy, alebo niektoré si vybudoval dopravca Regiojet

... a či plánujete stavať aj na ďalších staniciach záchytné parkoviská? ak áno, tak kedy? ak nie, tak prečo?

ŽSR pripravujú projekt Koncepcia záchytných parkovísk, kde formou partnerstva plánujú spolupracovať so samosprávami – ŽSR ponúknu do prenájmu svoje plochy a samospráva vybuduje parkoviská a bude ich prevádzkovať.

... minister dopravy dnes hovoril niečo o výstavbe nových parkovísk v Dunajskej Lužnej (zrejme Nové Košariská) a Podunajských Biskupiciach, že sa to začne stavať tento rok. Je to tak?

V rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra ŽSR plánujú vybudovať záchytné parkovisko v Dunajskej Lužnej (Nové Košariská). V tomto roku sa bude riešiť zmena územného plánu a po jej schválení musí nasledovať dopracovanie projektu. Samotná realizácia nebude v tomto roku, ale musí byť ukončená najneskôr do skončenia OPII, teda do roku 2023.

Parkovisko v Podunajských Biskupiciach nerealizujú ŽSR, ale poskytujú potrebnú súčinnosť.Právne dokumenty