Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Bratislava hlavná stanica – Odbočka Vinohrady


22.01.2018

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 23. a 24. januára 2018, v čase od 8.30 hod. do 13.30 hod, realizovať výlukové práce v úseku Bratislava hlavná stanica – Odbočka Vinohrady.

V rámci tejto výluky sa v danom úseku zrealizuje výmena koľajníc s ich následným zvarením. Dôvodom prác je odstraňovanie defektoskopických chýb. Počas výlukovej činnosti nie je predpoklad zavedenia prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Počas výluky môže dôjsť k miernemu meškaniu vlakov.

Vzhľadom na to, že ide o dvojkoľajný úsek, doprava sa bude zabezpečovať po prevádzkovanej koľaji.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

 Právne dokumenty