Železnice Slovenskej republiky


Trať: Trnovec nad Váhom - Nitra.


15.01.2018

ZSR pripravuje vypisanie studie realizovatelnosti na vystavbu novej zeleznicnej trate - Trnovec nad Vahom - Nitra. Kedy ZSR vypisu spominanu sutaz? V akej hodnote spominana sutaz bude? Aka je predpokladana hodnota zakazky?

Súťaž bude vypísaná v najbližších týždňoch, PHZ bude súčasťou oznámenia.

ZSR si pritom uz v minulosti dali urobit studiu realizovatelnosti na elektrifikaciu trate - Leopoldov - Nitra. Kolko za tuto studiu ZSR zaplatili? Kto danu studiu robil? Ako tato studia dopadla?
Uvedené informácie sú verejne prístupné v centrálnom registri zmlúv:
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1004370&l=sk

Štúdia realizovateľnosti vypracovaná prioritne pre elektrifikáciu trate Leopoldov – Nitra -Šurany na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu, jednokoľajná trať z roku 2014 preukázala technickú a prevádzkovú realizovateľnosť  projektu,  avšak z ekonomického hľadiska bol projekt počas hodnotiaceho obdobia definovaný ako ekonomicky nenávratný. Na základe uvedeného MDV rozhodlo o nepokračovaní v príprave projektu.

Ak ZSR maju uz studiu realizovatelnsoti, preco v kratkom case si idu studiu ZSR robit nanovo?

Predmetom  verejnej súťaže o novom železničnom spojení medzi Nitrou a Trnovcom nad Váhom bude  aktualizácia existujúcej štúdie realizovateľnosti, nie vyhlásenie verejnej súťaže na novú štúdiu.

Aktualizácia je potrebná nasledovných dôvodov:

  • ŽSR požadujú hľadať návrh technického riešenia, pre ktorý by bola výstavba novej jednokoľajnej alebo dvojkoľajnej trate  ekonomicky efektívna
  • Existujúca štúdia hovorí len o jednokoľajnom riešení a požadujeme dopracovať variant výstavby nového dvojkoľajného železničného spojenia
  • Existujúca štúdia v časti posúdenia vplyvu stavby na životné prostredie pojednáva len o jednokoľajnom riešení a ŽSR požadujú dopracovať hodnotenie EIA pre ekonomicky efektívny variant
  • ŽSR požadujú vypracovať posúdenie úprav/modernizácie existujúcej železničnej trate z odbočky Horné Krškany do ŽST Nitra

Pre budúci výhľadový stav po modernizácií úseku Bratislava – Nové Zámky na rýchlosť do 200 km/h a  vybudovaní nového spojenia Trnovec nad Váhom – Nitra s rýchlosťou do 160 km/H bude možné dosiahnuť cestovný čas vlaku z Nitry do Bratislavy cca 45 minút.

Je pravda, ze aj dnes moze vlak z Bratislavy do Nitry prejst za 70 min po aktualnej trati?
Ak je to pravda, co brani, aby vlaky tuto trat vyuzivali uz dnes?

Súčasný stav železničnej infraštruktúry medzi Nitrou a Leopoldovom z pohľadu súčasných traťových rýchlostí a stavu zabezpečovacieho zariadenia neumožňuje dosiahnuť v spojení s preprahom/prestupom na vlak kategórie rýchlik  v stanici Leopoldov cestovný čas 70 min. Cestovný čas sa pohybuje nad 90 minút podľa kategórie vlaku.

V prípade elektrifikácie trate z Leopoldova do Nitry a nevyhnutných úprav trate a zabezpečovacieho zariadenia by bolo možné teoreticky dosiahnuť nasledovné cestovné časy:

  • Rýchlik/zrýchlený vlak na trase Nitra – Leopoldov – Bratislava (spolu 6 zastavení) = cestovný čas 81,9 minúty
  • IC vlak na trase Nitra – Leopoldov – Bratislava (spolu 2 zastavenia) = cestovný čas 62,9 minúty

 



Právne dokumenty