Železnice Slovenskej republiky


TIOP Lamačská Brána


24.01.2018

Dobrý deň, ešte na základe správy z roku 2015  Železnice pripravovali výstavbu novej stanice pri nákupnom centre Bory Mall medzi Dúbravkou a Lamačom. Môžete mi, prosím, dať aktuálne informácie? Ako je v súčasnosti na tom plánovaná stanica? Aký proces vediete teraz?

Pre TIOP Lamačská Brána projektant spracováva dokumentáciu pre územné rozhodnutie s následným zabezpečením rozhodnutia o umiestnení stavby. Ďalšie pokračovanie v projektovej príprave a zabezpečení stavebných povolení závisí od výsledkov štúdie realizovateľnosti „Uzla Bratislavy“.Právne dokumenty