Železnice Slovenskej republiky


Rekonštrukcia trakčného vedenia na trati v Púchovskej doline


25.01.2018

Chcem Vás poprosiť o vyjadrenie do spravodajského príspevku TV Raj, k téme: rekonštrukcia trakčného vedenia na trati v Púchovskej doline. otázky: Trakčné vedenie na železničnom úseku od Púchova cez Lúky pod Makytou po štátnu hranicu Slovenska s Českou republikou čaká rekonštrukcia. Prečo sa železnice rozhodli k rekonštrukcii trakčného vedenia na tomto úseku, bolo zastarané? kedy sa vedenie rekonštruovať? Dôjde k obmedzeniu dopravy na tomto úseku? Aká je predpokladaná výška investície

Železničnú trať Púchov – Lúky pod Makytou – štátna hranica Slovensko/Česko čaká komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia. V časti tohto úseku sa bude rekonštruovať aj zabezpečovacie zariadenie. Súťaž na výber zhotoviteľa vyhlásili ŽSR pred koncom roka. Celková odhadovaná cena predstavuje 28,6 milióna Eur.

Takmer 13 kilometrový traťový úsek Púchov - Horní Lideč (CZ) je súčasťou siete TEN-T, pričom tento je v celom úseku dvojkoľajný a elektrifikovaný jednosmernou trakčnou sústavou 3 kV. Traťová rýchlosť v danom úseku je 80 resp. 90 km/h. V roku 2015 bola ukončená modernizácia železničnej stanice Púchov. V rámci tejto stavby sa zmenila aj trakčná sústava z jednosmernej na striedavú. Cieľom zákazky ŽSR je nahradenie existujúceho fyzicky a morálne opotrebovaného trakčného vedenia v medzistaničnom úseku Púchov - Lúky pod Makytou (vybudované bolo v roku 1960) a v konečnom dôsledku zmena trakčnej sústavy so začiatkom prevádzkovania jednofázovej trakčnej sústavy 25 kV, 50 Hz na ramene Púchov - Lúky pod Makytou – štátna hranica SR/ČR. Zmena trakčnej sústavy vyvoláva úpravu zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, demontáž nepotrebnej technológie existujúcej trakčnej meniarne Púchov a pripojenie TNS Púchov na trakčné vedenie. Uvedená stavba by mala priniesť zvýšenie plynulosti a bezpečnosti prevádzky železničnej infraštruktúry, skvalitnenie služieb a skultúrnenie prostredia pre cestujúcu verejnosť, ktorý nadväzuje na ukončenú modernizáciu ŽST Púchov. Lehota na predkladanie ponúk uchádzačov uplynie 16. februára o 10.00 hod. Stavebné práce by mali byť ukončené do tridsať mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy ŽSR.Právne dokumenty