Železnice Slovenskej republiky


Priecestie v Spišskej Novej Vsi an Duklianskej ulici


25.01.2018

V piatok 12.1. v noci došlo na priecestí v SNV pri sídlisku západ, ktoré križuje Dukliansku ulicu k tragickej nehode. Leoexpres zachytil muža na priecestí. Ten doň vstúpil keď boli závory spustené. A to je na tamojšom priecestí "bežný" jav. Po nehode sa vzniesla veľká vlna kritiky na nastavenie spúšťania závor. Tie sú totiž dole desiatky minút. A žiaden vlak nejde. ľudí preto trápi, či sa nedali "preprogramovať" inak. Aby sa spúšťali až keď sa vlaky budú skutočne blížiť ku priecestiu. A boli by spustené iba cca 5 minút. Stáva sa tam totiž pre tento dlhý interval "červenej" chodci radšej prebehnú akoby desiatky minút mali čakať na zdvihnutie závor.

Miestny tvrdia že v súčastností je to tak, že vlak ešte len prichádza do spišskonovoveskej stanice (smerom od Košíc) a závory sa už spúšťajú.

Kedy sa spúšťajú smerom od PP nevedno avšak ako som aj sám niekoľkokrát zažil, taktiež príliš skoro.

Dňa 12.1.2018 o 21,20 hod. došlo na úseku Vydrník – Spišská Nová Ves k tragickej udalosti – vlak EC zrazil a usmrtil muža, ktorý sa nachádzal na železničnom priecestí. Podľa zistenia z elektronického dopravného denníka a vyjadrenia výpravcu, v čase konkrétnej tragickej udalosti bolo železničné priecestie uzatvorené celkovo 45 sekúnd ( 37výstražná zvuková a svetelná signalizácia + 8 sekúnd je čas spúšťania závor).

Podľa doterajších zistení teda vôbec nie je príčinou nehody, že mladý muž stál na priecestí dlho, a preto sa rozhodol prejsť cez priecestie v čase dávania výstrahy. Naopak, aj s ďalšími kamarátmi vedome prebiehali cez priecestie napriek spusteným závorám tesne pred príchodom vlaku, ten tretí v poradí to nestihol a bohužiaľ táto nerozvážnosť si vyžiadala daň najvyššiu, ľudský život.

K celkovej situácii na železničnom priecestí ešte uvádzame, že je realizované plne v zmysle platných technických noriem a legislatívnych pravidiel na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy.  Železničné priecestie v km 174,713 je ovládané automaticky, jazdou vlaku. Ovládacie úseky pre železničné priecestie na 1 traťovej koľaji a 2 traťovej koľaji v smere do ŽST Spišská Nová Ves sú umiestnené v km 176,772. Predzváňacia doba je 37 sekúnd a uzatváranie závor trvá  8 sekúnd. Zo smeru ŽST Spišská Nová Ves pri obsadenej koľaji č. 2 je priecestie viazané na zabezpečovacie zariadenie a návestidlo. Pokiaľ priecestie nie je uzatvorené, nerozsvieti sa návesť dovoľujúcu jazdu na odchodovom návestidle L2. Až po uzatvorení závor sa na návestidle rozsvieti návesť dovoľujúca jazdu. Pri stavaní prechodovej vlakovej cesty po koľaji č. 2 a voľnosti uvedenej koľaje, sa na odchodovom návestidle rozsvieti návesť dovoľujúcu jazdu a PZZ je ovládané automaticky jazdou vlaku ovládacím úsekom v km 172,798. Vtedy je dodržaná predzváňacia doba taktiež 37 sekúnd. Nakoľko ide  o dvojkoľajnú trať môže sa stať, že napr. po 1 traťovej koľaji prechádza vlak, ktorý spustí výstrahu na PZZ (37s + 8s + jazda vlaku cca 10 sekúnd), po jeho prechode sa začnú otvárať závory, ale keď vtedy vstúpi do ovládacieho úseku vlak na 2TK, automaticky sa zase uzatvoria a potom sa doba samozrejme predlžuje. V prípade, že vlak opačného smeru len prechádza cez ŽST Spišská Nové Ves, trvá to rovnako, ako z opačného smeru, keď ale vlak zastavuje, doba sa predlžuje o zastavenie, pobyt a rozbehnutie. Potom samozrejme môže byť priecestie zatvorené aj dlhšie (10 minút). Ide o štandardnú formu, pri viackoľajnej železničnej trati je to zabezpečenie v prvom rade kvôli bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a tí musia signalizáciu aj závory rešpektovať. Ak by ktokoľvek mal akékoľvek pochybnosti ohľadne správnej činnosti železničného priecestia, môže zavolať na linku 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia. Tam už majú údaje aj kontakty na okamžitú reakciu. Železničná doprava však nikdy nie je bez kontroly a akákoľvek porucha je automaticky signalizovaná systémom. Vo všeobecnosti však platí, že ak sa začne dávať výstraha dvomi prerušovanými červenými svetlami, nikto z účastníkov cestnej premávky nesmie vstupovať na železničné priecestie a nezáleží na čase, ako dlho trvá výstraha.


 Právne dokumenty