Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia/Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky (mimo) – Kúty


24.01.2018

Dobrý den, chtěl bych se jednak zeptat u stavby, jejímž předmětem je úsek modernizace úseku Malacky (mimo) – Kúty, jaký je stanoven termín pro podání nabídek, v údajích o soutěži vidím pouze datum odeslání oznámení do systému (31.10.2017), resp. uveřejnění (3.11.2017). Ke stavbě, jejímž předmětem je modernizace úseků Devínska Nová Ves (mimo) - Malacky, Kúty (mimo) - Kúty št. hr., bych se chtěl zeptat, zda již byla také vypsána soutěž na zhotovitele, resp. s jakými termíny (vypsání soutěže, termín pro podání nabídek).Pro obě stavby bych se chtěl dále zeptat:
- v jakých termínech se předpokládá realizace?
- získaly obě tyto stavby spolufinancování z programu CEF a pokud ano, v jaké výši (% podíl) a s jakým termínem dokončení realizace, jakožto podmínkou pro čerpání podpory?
- je pravda, že jedním z cílů staveb je zvýšení traťové rychlosti na 200 km/h a pokud ano, měla by po dokončení obou staveb být možná souvisle v celém úseku Devínska Nová Ves (mimo) - Kúty št. hr.?

Prvá súťaž, na ktorú sa pýtate Malacky - Kúty, zatiaľ vypísaná nebola avšak ide o vypísanie súťaže na projektovú dokumentáciu, nie na realizáciu, druha súťaž  sa už realizuje a všetky informácie sú verejne dostupne vo Vestníku verejného obstarávania.

Realizácia Devínska Nová Ves - Kúty - štátna hranica závisí od výsledkov výberového konania, resp. by mala byť do roku 2020, keďže fondy CEF presne definujú termíny realizácie. Na úsek Devínska Nová Ves - Kúty - štátna hranica je schválená pomoc z fondov CEF vo výške 273 miliónov €, na úsek Malacky - Kúty vo vyše 15 miliónov €. (tu sa realizácia počíta najskôr po roku 2023). Po dokončení oboch úsekov bude možné jazdiť rýchlosťou vlakov do 200 km/hod s parciálnymi zníženiami v niektorých úsekoch.Právne dokumenty