Železnice Slovenskej republiky


Mestská lávka nad železničnou stanicou v Nitre


31.01.2018

Prosím vás o vyjadrenie k mestskej lávke nad železničnou stanicou v Nitre a k štúdii: Pracovník mestského úradu sa na zastupiteľstve vyjadril, že lávka je v dezolátnom stave a "je tam nutné riešiť výťah, ochranu pre železnicu“.  Akú konkrétnu ochranu pre železnicu požadujete - navrhujete?  

K tejto otázke ŽSR nemajú žiadne informácie o aký výťah by malo ísť.

Mesto sa pred časom v súvislosti s lávkou vyjadrilo, že čaká na stanovisko od železníc. Aké je vaše stanovisko? K čomu sa konkrétne budete vyjadrovať? Uprednostnili by ŽSR rekonštrukciu súčasnej lávky alebo montáž novej?

ŽSR nemajú informáciu o tom, že by boli dotazované mestom Nitra ohľadne lávky. Zo strategického hľadiska odporúčame vzhľadom na výhľadovú elektrifikáciu ŽST Nitra vybudovanie novej lávky ponad železničnú trať, kde budú vzaté do úvahy aj výškové parametre vzhľadom na trakčné vedenie, pokiaľ ich súčasná lávka nespĺňa. ŽSR vypísali súťaž na Štúdiu realizovateľnosti – Obnova železničnej stanice Nitra. V rámci štúdie sa bude posudzovať optimálne riešenie prechodu cez koľaje. Očakávame, že štúdia posúdi aj variant predĺženia podchodu k nástupištiam cez všetky koľaje, čím by sa nahradila existujúca lávka.

Bude musieť byť premávka na železnici pod lávkou prerušená počas prác?

Prerušenie prevádzkovania železničnej dopravy na predmetných koľaj pod lávkou závisí od typu prác, ktoré by sa na lávke vykonávali.

Dali už ŽSR vypracovať štúdiu realizovateľnosti obnovy železničnej stanice v Nitre? Kedy bude hotová? Koľko bude stáť? 

ŽSR vyhlásili verejnú súťaž na zhotovenie štúdie realizovateľnosti ešte v decembri 2017.  Súťaž zatiaľ nebola ukončená.Právne dokumenty