Železnice Slovenskej republiky


Košice - problematika bezdomovcov


02.02.2018

Aktuálne pracujem na reportáži v súvislosti s problematikou bezdomovcov nachádzajúcich sa na železničných staniciach. Vedeli by ste mi prosím Vás poskytnúť informácie o tom: v akých mestách evidujete tento problém?,  ako je to v Košiciach, ide o rastúcu tendenciu alebo nie?,  stretávate sa so sťažnosťami obyvateľov v tejto súvislosti?,  aké opatrenia je podľa Vášho názoru potrebné prijať?

Problém bezdomovcov je celospoločenský problém, ktorý sa z pohľadu ZSR týka aj železničných staníc, vypuklejší býva v zime, hlavne počas veľkých mrazov. Tento problém sa vyskytuje v uzlových železničných staniciach, avšak konkrétne na košickej železničnej stanici sa tento problém darí riešiť vďaka prítomnosti súkromnej bezpečnostnej služby. V priebehu druhého polroka 2017  ZSR zaviedli súkromnú bezpečnostnú službu na elimináciu bezdomovcov aj v ZST Poprad, Žilina, ako aj na štyroch železničných staniciach v rámci Bratislavy, a to vrátané Hlavnej stanice v Bratislave. Skúsenosti už po prvých mesiacoch prítomnosti SBS sú vynikajúce, darí sa zásadným spôsobom prítomnosť asociálov a bezdomovcov eliminovať. Tento spôsob sa ukazuje byť ako veľmi účinný, aj keď finančne náročný. Druhou možnosťou je spolupráca so samosprávami, ktoré vytvárajú pre bezdomovcov ubytovne, útulky a pod. Pre tých, ktorí však nerešpektujú žiadne pravidlá hygieny a nerešpektujú, že vstup do týchto zariadení je možný len bez alkoholu, však nie sú riešením. Tretí spôsob je spolupráca s políciou, ktorá vysiela svoje hliadky aj na železničné stanice, avšak po odchode hliadky zo stanice sa bezdomovci znovu vracajú.Právne dokumenty