Železnice Slovenskej republiky


ŽSR modernizácia/Milochov


09.02.2018

Zaujíma ma, či sa chystajú nejaké opatrenia v Milochove, aby sa prípadne nezopakovala situácia zo soboty, že tam nákladné auto spadne na koľajnice. Myslím napr. ďalšie spevňovanie krajníc, nové zvodidlá, semafor na ďalšom úseku... Ak áno, potom aké a kedy? A tiež sa chcem opýtať na tunel Milochov. Ak mám dobré informácie, zo západného portálu sa má raziť len 50 m, pričom potom sa má začať raziť východný portál, pričom ten by sa mal raziť od februára. Zaujíma ma preto, či je to pravda a kedy presne sa má začať raziť východný portál?

Nehodová udalosť zo dňa 03.02.2018 je v štádiu vyšetrovania zo strany polície a v tejto chvíli je predčasné špekulovať o príčine tejto dopravnej nehody. Až do ukončenia vyšetrovania nepovažujeme za korektné spájať túto udalosť so stavom pozemnej komunikácie  III/1983. Čo sa týka následných opatrení, ktoré budú prijaté v najbližšom období sa dňa 08.02.2018 uskutočnila v Považskej Bystrici pracovná porada za účasti zástupcov Okresného úradu v Považskej Bystrici, petičného výboru, zhotoviteľa stavby, Trenčianskeho samosprávneho kraja, generálneho projektanta, dopravného inšpektorátu PZ, Železníc Slovenskej republiky. Predmetom rokovania bolo riešenie aktuálneho stavu pozemnej komunikácie, návrh opatrení na zlepšenie jej stavu, resp. odvrátenia škôd a rizikových udalostí, zmiernenie vplyvu dopravy na obyvateľstvo v Milochove. Bolo prerokované široké spektrum otázok, pričom bolo prijatých a akceptovaných niekoľko návrhov na okamžité zlepšenie celkovej situácie ako napr. lokálne spevnenie krajnice, osadenie zvodidiel, možnosti umiestnenia inteligentného semaforu s kamerovým systémom, doplnenia tzv. pasportizácie rodinných domov.

K otázke razenia tunela Milochov uvádzame, že zo západného portálu je plánované razenie v dĺžke 80 metrov, následne budú práce v tuneli pokračovať od východného portálu. Z časového hľadiska je predpoklad zahájenia prác na východnom portáli do konca 03/2018, v závislosti však od geologických podmienok, hydrologických pomerov a pod.Právne dokumenty